Evidence Based Sweden AB erbjuder kurser, seminarier, uppdragsutbildningar inom psykiatri, geriatrik, beroendemedicin, BUP, äldrepsykiatri samt allmänmedicin. Vi samarbetar med erfarna specialister inom psykiatrin, rättspsykiatrin samt barnpsykiatrin. Du som är ST läkare inom dessa områden kan anmäla dig till nedanstående kurser. Kursen i sjukvårdsjuridik är även lämpad för andra specialiteter.

Alla våra kurser erbjuds digitalt via videolänk!

Aktuella kurser:

1. Juridik för allmänläkare, Stockholm, dec 2020, Mål a6 och c14.

2. Psykiatrins juridik, Helsingborg, 21-23 oktober 2020.

3. Äldrepsykiatri och demenssjukdomar, Helsingborg, 18-20 november 2020.

4. Äldrepsykiatri och demenssjukdomar, Helsingborg, 14-16 april 2021.

5. Akutpsykiatri, Helsingborg, 19-21 maj 2021.

6. Psykiatrins juridik, 2-4 juni 2021.

7. Psykofarmakologi, 16-18 juni 2021.

kursanmälan görs genom att skicka ett mejl till info@evidencebased.se
Namn, födelsedatum, mobilnummer samt kliniktillhörigheten ska vara med i anmälan.

Kurserna finansieras med en avgift (8 500 kr), därför det är nödvändigt att din chef har godkänt både kostnaden och deltagandet i kursen när du söker den.

Inloggningsuppgifterna till lärplattformen (Moodle) delas ut ca en månad före kursstart.

Länk till lärplattformen: https://moodle.evidencebased.se

Länk till Facebook