Kurser och delmål

1. Kurs i psykiatrisk diagnostik Helsingborg

Kursen uppfyller kursdelen av delmålen 1, 2, 3, 13 och 15 för specialiteten Psykiatri, kursdelen av delmål 3, 10 och 13 för specialiteten Barn- och ungdomspsykiatri enligt SOSFS 2008:17.
Kursen uppfyller kursdelen av delmålen c1, c2, b1 och a2 för specialiteten Psykiatri, kursdelen av delmål c1, c2, c3 och c10 för specialiteten Barn- och ungdomspsykiatri enligt SOSFS 2015:8.

2. Kurs i sjukvårdens samt psykiatrins juridik, Helsingborg.

Kursen uppfyller kursdelen av delmålen 10, 13, 15 och 18 för specialiteten Psykiatri, kursdelen av delmål 8, 12, 15, 18 för specialiteten Barn- och ungdomspsykiatri och kursdelen av delmålen 5 och 15 för specialiteten Rättspsykiatri enligt SOSFS 2008:17.
Kursen uppfyller kursdelen av delmålen a2 och a6, b1 samt c10, c12 och c13 för specialiteten psykiatri enligt SOSFS 2015:8.

3. Psykofarmakologi Helsingborg 

Kursen uppfyller kursdelen av delmålen 4, 13 och 15  för specialiteten Psykiatri enligt SOSFS 2008:17 samt delmålen a2 och b1, b3 samt c4 för specialiteten psykiatri enligt SOSFS 2015:8.

4. Akutpsykiatri Helsingborg.

Kursen uppfyller kursdelen av delmålen 2, 3, 13 och 15 för specialiteten Psykiatri enligt SOSFS 2008:17 samt delmålen a2 och b1 samt c2, c3 för specialiteten psykiatri enligt SOSFS 2015:8.

5. Konsultationspsykiatri och psykosomatik, Helsingborg.

Delmål Psykiatri 2008:17 13, 2, 15, 3, 5. Delmål Psykiatri 2015:8 a2, c3, b1, c2.
Delmål BUP 2008:17 10. 2015:8 c10.
”Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180023).”

6. Äldrepsykiatri, Helsingborg.

Delmål Psykiatri 2008:17, 7, 13, 15. Delmål Psykiatri 2015:8, c7, b1, a2, b3
Delmål Äldrepsykiatri 2015: a2, b1, b3, c2, c3, c4
Delmål Neurologi 2015: b3, c3. Delmål Geriatrik 2015: c8, c9
Delmål Allmänmedicin 2008: 4, 5, 8. Delmål Allmänmedicin 2015: c8 och a2.
”Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180024).”

7. Äldrepsykiatrisk juridik

Delmål: Geriatrik: a2, a6 och c13. Psykiatri: a6, c10 och c13. Äldrepsykiatri: a6 och c10. 

8. Kurs i demenssjukdomar, Helsingborg.

Delmål: Allmänmedicin: c4 och c8. Geriatrik: c9 och c13. Neurologi: c3. Psykiatri: c7 och b1. Äldrepsykiatri: c2.

Kursavgift: 8 500 kr ex moms. Kost och logi betalas av deltagaren.