Dataskyddslagen GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter

Information om Integritetspolicy

Inom kursverksamheten behandlar vi personuppgifter. De används bland annat till att kunna skicka erbjudanden om kurser, hålla ordning i kursregister, för att kunna genomföra själva kursen samt för att kunna kräva ekonomisk ersättning.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat kursvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Evidence Based Sweden AB (organisationsnummer 556921-5220), nedan kallad kursarrangör är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för kursarrangörens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Kursarrangör behandlar personuppgifter för att administrera kurssaktiviteter, genomföra själva kursen samt för att kunna hantera relaterade ekonomiska transaktioner (kurssavgifter).

Kursarrangör är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: Kursadministration, Deltagande i Kursarrangörs verksamhet, Ansökan om kursersättning och fakturering, Sammanställning av statistik och uppföljning, Kontakt med kursdeltagare, Besök på vår hemsida samt lärplattform, Publicering av material på lärplattform.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Kursarrangör har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom kursarrangörens verksamhet.

Du kan läsa mer om vår integritetspolicy genom att klicka på länk:

Integritetspolicy – Evidencebased