Länkar

Länken till kursens lärplattform Moodle: Moodle

https://moodle.evidencebased.se

Organisationer och projekt:

Litteratur

Socialstyrelsen  www.socialstyrelsen.se/sk-kurser

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-114

Socialstyrelsen föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-2-17

Justitieombudsmannen  www.jo.se

Psykiatriska föreningen  www.svenskpsykiatri.se

Rättspsykiatriska föreningen  www.srpf.se


Litteratur

WFSBP  www.wfsbp.org

APA guidelines  www.psych.org/practice/clinical-practice-guidelines

NICE guidelines  www.nice.org.uk/guidance

Canadian Psychiatric Association  www.canmat.org/guides.php